Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Materiały dydaktyczne zawierające zadania obliczeniowe dla uczniów.

Materiały pomocnicze dla uczniów klasy I technikum oraz klasy I zasadniczej szkoły zawodowej z przedmiotu Informatyka - semestr I.

Materiały pomocnicze dla uczniów klasy I technikum i klasy I zasadniczej szkoły zawodowej z przedmiotu Informatyka - semestr II.

Materiały dla przedmiotu" Podstawy techniki" (zasadnicza szkoła zawodowa) dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - klasa II semestr I i II.

Materiały dla przedmiotu" Podstawy techniki" dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa - semestr I oraz dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - klasa I semestr I i II.

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zawodzie - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zawodzie - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zawodzie - część pisemna

Materiały kursowe w zakresie technik wytwarzania w ślusarstwie

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - część pisemna

Materiały ćwiczeniowe do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - część pisemna